GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI

Budite deo najsigurnije investicije. Investicije u nekretinine.

Budite deo najsigurnije investicije.
Investicije u nekretinine.

KONTAKTIRAJTE NAS

Pripremni radovi

Rušenje kolovoza, ivičnjaka, pešačkih staza, parkinga

Rušenje i razbijanje objekata, sa transportom građevinskog šuta

Pripremni radovi

Rušenje kolovoza, ivičnjaka, pešačkih staza, parkinga

Rušenje i razbijanje objekata, sa transportom građevinskog šuta
Rušenje kolovoza, ivičnjaka, pešačkih staza, parkinga

Rušenje i razbijanje objekata, sa transportom građevinskog šuta

Zemljani radovi

Iskop zemlje

Izrada nasipa od peska, prirodnog šljunka, drobljenog kamenog agregata

Transport zemljanog materijala

Zemljani radovi

Iskop zemlje

Izrada nasipa od peska, prirodnog šljunka, drobljenog kamenog agregata

Transport zemljanog materijala
Iskop zemlje

Izrada nasipa od peska, prirodnog šljunka, drobljenog kamenog agregata

Transport zemljanog materijala

POTREBNE NOVE LOKACIJE

Ukoliko imate lokaciju i zainteresovani ste za saradnju, možete nas kontaktirati.

KONTAKTIRAJTE NAS

STAMBENI OBJEKTI

POSLOVNI OBJEKTI

PROIZVODNE I MAGACINSKE
HALE

Izolaterski radovi

Izrada hidroizolacije (bitumenske trake, hidroizolacioni premazi)

Izrada termoizolacije podova i fasade (stiropor, stirodur, mineralna vuna)

Izrada zvučne izolacije (plutafon ploče)

Izolaterski radovi

Izrada hidroizolacije (bitumenske trake, hidroizolacioni premazi)

Izrada termoizolacije podova i fasade (stiropor, stirodur, mineralna vuna)

Izrada zvučne izolacije (plutafon ploče)
Izrada hidroizolacije (bitumenske trake, hidroizolacioni premazi)

Izrada termoizolacije podova i fasade (stiropor, stirodur, mineralna vuna)

Izrada zvučne izolacije (plutafon ploče)

Završni radovi

Ugradnja fasadne i unutrasnje stolarije

Izrada cementne košuljice

Mašinsko malterisanje

Gletovanje i krečenje

Girpsarski radovi (pregradni zidovi; oblaganje zidova, stubova, geberita)

Fasaderski radovi (dekorativni malter, listele, fasadni kamen, fasadna keramika)

Limarski radovi

Ostali završni radovi

Završni radovi

Ugradnja fasadne i unutrasnje stolarije

Izrada cementne košuljice

Mašinsko malterisanje

Gletovanje i krečenje

Girpsarski radovi (pregradni zidovi; oblaganje zidova, stubova, geberita)

Fasaderski radovi (dekorativni malter, listele, fasadni kamen, fasadna keramika)

Limarski radovi

Ostali završni radovi
Ugradnja fasadne i unutrasnje stolarije

Izrada cementne košuljice

Mašinsko malterisanje

Gletovanje i krečenje

Girpsarski radovi (pregradni zidovi; oblaganje zidova, stubova, geberita)

Fasaderski radovi (dekorativni malter, listele, fasadni kamen, fasadna keramika)

Limarski radovi

Ostali završni radovi

Budite deo najsigurnije investicije. Investicije u nekretinine.

Budite deo najsigurnije investicije.
Investicije u nekretinine.

KONTAKTIRAJTE NAS
© Copyright · Skyview Properties
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram