NADZOR I 
KONSULTANTSKE USLUGE

USLUGE STRUČNOG GRAĐEVINSKOG NADZORA I KONSULTANTSKE USLUGE

Stručni građevinski nadzor mogu obavljati samo licencirani inženjeri odgovarajuće struke. Njihovo angažovanje regulisano je Zakonom o planiranju i izgradnji i Pravilnikom o sadržini i naćinu vođenja stručnog nadzora. Za vršenje stručnog građevinskog nadzora investitor određuje lice koje ispunjava uslove propisane zakonom za odgovornog projektanta ili odgovornog izvođača radova, zavisno od vrste radova koji su predmet stručnog građevinskog nadzora.

Stručni građevinski nadzor znači osiguranje investitora da kontroliše kvalitet radova, da se izgradnja odvija u skladu sa odgovarajućim dozvolama, odobrenjima i projektnom dokumentacijom, a u skladu s propisima, standardima i normama kvaliteta.

Stručnim građevinskim nadzorom se postiže sledeće:

- Obezbeđivanje da se izgradnja odvija u skladu sa odgovarajućim dozvolama, odobrenjima i projektnom dokumentacijom, te preduzimanje blagovremenih mera ako dođe do odstupanja

- Kontrola kvaliteta radova

- Kontrola primene propisa, standarda i normi kvaliteta

- Kontrola i overa količine izvedenih radova, odnosno stepena izvedenih stavki, ako je to predviđeno ugovorom o stručnom građevinskom nadzoru s klijentom

- Provera da li postoje dokazi o kvalitetu materijala, opreme i instalacija (atesti, sertifikati, izveštaji o ispitivanju i dr.)

- Rešavanje drugih pitanja u skladu sa zakonskom regulativom.
© Copyright · Skyview Properties
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram